Click for more products.
No produts were found.
Hem

Dammfilter

Luftkalitet enl. ISO 8573.1:2010

Luftkalitet enl. ISO 8573.1:2010
Klass 3 - partiklar
Borttagning av dammpartiklar ned till 1 mikron.
Manuell dränering

Meny

Inställningar

Inställningar