Klicka för att se flera produkter
No produts were found.
Hem

Behållare för farligt avfall

Vad räknas som farligt avfall?

ALLT HÖGRE KRAV PÅ HANTERING AV FARLIGT AVFALL

Miljöbalken, lokala renhållningsföreskrifter samt bestämmelser för hantering av kemiska produkter ställer allt högre krav på företag som hanterar farligt avfall. Konsekvenserna av bristande hantering kan bli kostsamma, både ekonomiskt och vad gäller good will. 
PWS är experter på utrustning och hantering av allt slags avfall inom området farligt avfall. Vi erbjuder lämpliga behållare för alla användare.

Kravet på UN-godkänt emballage gäller endast vid transport av farligt gods. Vid behov av emballage för mellanlagring, sortering och intern hantering hänvisar vi till våra övriga behållare och sorteringsvagnar.

  • Behållare för batterier

    Behållare för batterier

    <p>Behållaren är idealisk för heavy-duty distribution, hantering, lagring och är väl lämpade för frakt av alla sorters gods. Den har rundade kanter och hörn vilket ger maximal innervolym och skyddar godset. Bland annat passar behållaren till insamling av uttjänta bilbatterier. </p>

Meny

Inställningar

Inställningar