Klicka för att se flera produkter
No produts were found.
Hem

Avfallshantering & Källsortering

Avfallskärl, Quattro select, Dio select, Duo select, Underjord, Ovanjordsystem, Papperskorgar, Källsortering, Farligt avfall

Lantliv i Kuggeboda AB samarbeta med PWS som har en ledande position på den nordiska marknaden med produkter och tjänster för rationell avfallshantering och källsortering. Som svenskt bolag är vi på PWS väl insatta i vad som krävs för att få en effektiv avfallshantering med produkter som är anpassade för det nordiska klimatet och nordiska förhållanden.

  • Behållare för farligt avfall

    Behållare för farligt avfall

    <h3 style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-weight:normal;line-height:1.1;margin-top:20px;margin-bottom:10px;font-size:15px;text-transform:uppercase;color:#596672;background-color:#f0f0f0;">ALLT HÖGRE KRAV PÅ HANTERING AV FARLIGT AVFALL</h3> <p class="bodytext" style="margin:0px 0px 10px;color:#333333;font-family:Arial;font-size:13px;background-color:#f0f0f0;">Miljöbalken, lokala renhållningsföreskrifter samt bestämmelser för hantering av kemiska produkter ställer allt högre krav på företag som hanterar farligt avfall. Konsekvenserna av bristande hantering kan bli kostsamma, både ekonomiskt och vad gäller good will. 
PWS är experter på utrustning och hantering av allt slags avfall inom området farligt avfall. Vi erbjuder lämpliga behållare för alla användare.</p> <p class="bodytext" style="margin:0px 0px 10px;color:#333333;font-family:Arial;font-size:13px;background-color:#f0f0f0;">Kravet på UN-godkänt emballage gäller endast vid transport av farligt gods. Vid behov av emballage för mellanlagring, sortering och intern hantering hänvisar vi till våra övriga behållare och sorteringsvagnar.</p>

Meny

Inställningar

Inställningar